מספר יצירה: #5231

אמן:
הורנשטיין יונה
תאריך:
2018
נושא:
בעלי חיים
יישוב:
ירושלים
כתובת:
המפעל, המערביים 3
בעלים:
עיריית ירושלים
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

הנשר

מידע נוסף על היצירה
סגור