מספר יצירה: #4438

אמן:
ספקטור נוגה, קהילתי
תאריך:
2021
נושא:
מזון
יישוב:
נתניה
כתובת:
אורט "יד ליבוביץ", פנקס 34
בעלים:
רשת אורט
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

הקפטריה

מידע נוסף על היצירה
סגור