מספר יצירה: #7021

אמן:
איטקין ישראל
תאריך:
1965 - 1968
נושא:
בעלי חיים, דמויות, חקלאות, מוסיקה
יישוב:
להב
כתובת:
בית ילדים לשעבר
בעלים:
קיבוץ להב
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
כיפוף
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

הרועה והגדי

מידע נוסף על היצירה
סגור