מספר יצירה: #2942

אמן:
גומפל מרדכי
תאריך:
נושא:
בעלי חיים, דמויות, חקלאות
יישוב:
חיפה
כתובת:
המכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון, קריית הטכניון
בעלים:
הטכניון
מידות:
חומרים:
טיח, צבע
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

הרועה והצאן

הציור הוזמן על ידי גרטרוד (טובה) ובן ויליאם (זאב) הטיס (Hattis).

מידע נוסף על היצירה
סגור