מספר יצירה: #6073

אמן:
תאריך:
נושא:
צמחים
יישוב:
מנחמייה
כתובת:
גן רימון
בעלים:
המושבה מנחמייה
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

הרימון

מידע נוסף על היצירה
סגור