מספר יצירה: #7054

אמן:
עמיאל בן־עמי
תאריך:
2020
נושא:
בעלי חיים, שבעת המינים, שלום
יישוב:
גבעתיים
כתובת:
יד לבנים, גורדון 26
בעלים:
יד לבנים
מידות:
חומרים:
זכוכית, צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

השלום ושבעת המינים

מידע נוסף על היצירה
סגור