מספר יצירה: #1640

אמן:
גומפל מרדכי
תאריך:
1955
נושא:
חקלאות
יישוב:
חיפה
כתובת:
ממגורות דגון, דרך העצמאות 73
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
טיח
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

ואספת דגנך

מידע נוסף על היצירה
סגור