מספר יצירה: #1639

אמן:
גומפל מרדכי
תאריך:
1955
נושא:
חקלאות
יישוב:
חיפה
כתובת:
ממגורות דגון, דרך העצמאות 73
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
אבני פסיפס
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

"ואספת דגנך"

מידע נוסף על היצירה
סגור