מספר יצירה: #0666

אמן:
הרמן בני
תאריך:
נושא:
היסטורי, הנצחה
יישוב:
נגבה
כתובת:
מרכז המשק
בעלים:
קיבוץ נגבה
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
ריתוך
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

לכל איש יש שם

שתי עבודות ברזל המבטאות את זיכרונותיו של האמן כילד בשואה.

מידע נוסף על היצירה
סגור