מספר יצירה: #1601

אמן:
גומפל מרדכי
תאריך:
1955
נושא:
חקלאות
יישוב:
חיפה, יצירות לדירוג
כתובת:
ממגורות דגון, העצמאות 73
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
טיח
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

חקלאות ותנובת הארץ

במתחם ממגורות דגון יש שלוש יצירות של מרדכי גומפל: יצירת סגרפיטו ויצירת פסיפס בחדר המדרגות והשלישית יצירת סגרפיטו זו נמצאת בחדר אוכל ישן המשמש כמחסן כבר שנים רבות. היצירה, מאובקת וסדוקה, מוסתרת על ידי מדפים וחפצים וגם המקום אינו פתוח לציבור.

מידע נוסף על היצירה
סגור