מספר יצירה: #1968

אמן:
חופי סהר, שאול אילן
תאריך:
נושא:
עבודה
יישוב:
עין שמר
כתובת:
בעלים:
קיבוץ עין שמר
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ריסוס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

הנפחייה של חופי

מידע נוסף על היצירה
סגור