מספר יצירה: #1672

אמן:
ליפשיץ אורי
תאריך:
1998
נושא:
חוק ומשפט
יישוב:
תל אביב־יפו
כתובת:
היכל בית המשפט, ויצמן 1
בעלים:
משרד המשפטים
מידות:
חומרים:
מתכת
טכניקה:
מעורבת
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

מידע נוסף על היצירה
סגור