מספר יצירה: #6968

אמן:
ריבק דניאל
תאריך:
1983
נושא:
בעלי חיים, דמויות, הווי המקום, כלים, מכשירים ורהיטים
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
שרירא 1–3
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
מלט צבעוני
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

חיי הכפר

מידע נוסף על היצירה
סגור