מספר יצירה: #0578

אמן:
ווייל שרגא
תאריך:
1954
נושא:
דמויות, התיישבות
יישוב:
העוגן
כתובת:
המרפאה
בעלים:
קיבוץ העוגן
מידות:
חומרים:
טיח
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

חלוצים

מידע נוסף על היצירה
סגור