מספר יצירה: #7010

אמן:
פאול זהבה
תאריך:
נושא:
דקורטיבי, כיתוב
יישוב:
חצרים
כתובת:
כל מיני בניינים
בעלים:
קיבוץ חצרים
מידות:
חומרים:
אבן, קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

חצרים – שלטים

מידע נוסף על היצירה
סגור