מספר יצירה: #4983

אמן:
קהילתי
תאריך:
2018 - 2019
נושא:
חקלאות, נוף
יישוב:
חולון
כתובת:
הקיוסק, בניין ההנהלה במקווה ישראל, מקווה ישראל 32
בעלים:
מקווה ישראל
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

טרקטור בשדה

מידע נוסף על היצירה
סגור