מספר יצירה: #4950

אמן:
קובוס אלי
תאריך:
2019
נושא:
דמויות, חקלאות, נוף, צמחים
יישוב:
גאליה
כתובת:
מחסן נטוש
בעלים:
מושב גאליה
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

טרקטור ושדה

מידע נוסף על היצירה
סגור