מספר יצירה: #1136

אמן:
תאריך:
נושא:
כתובת, שואה
יישוב:
ירושלים
כתובת:
כיכר, שד' הרצל
בעלים:
האוניברסיטה העברית
מידות:
חומרים:
אבן
טכניקה:
חיתוך
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

יד ושם

מידע נוסף על היצירה
סגור