מספר יצירה: #1513

אמן:
צמח חווה
תאריך:
2010
נושא:
בעלי חיים, צמחים, שלום
יישוב:
סער
כתובת:
מתבן הכותנה לשעבר, כיום המזכירות
בעלים:
קיבוץ סער
מידות:
חומרים:
בטון
טכניקה:
פיסול
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

יונים ופרחים

מידע נוסף על היצירה
סגור