מספר יצירה: #1337

אמן:
מיכאלי מיכל, קהילתי, שמחון יפית
תאריך:
1987 - 2012
נושא:
כיתוב, עברית
יישוב:
אילון
כתובת:
בניינים שונים
בעלים:
קיבוץ אילון
מידות:
חומרים:
אבני פסיפס, בטון, צמחים
טכניקה:
הדבקה, פסיפס, תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

אילון – יצירות בקהילה

מידע נוסף על היצירה
סגור