מספר יצירה: #5332

אמן:
גלעדי יצחק
תאריך:
1982
נושא:
ירושלים, נופי הארץ
יישוב:
תל אביב־יפו
כתובת:
בית הכנסת "בית יעקב אוהל רבקה", בן־נון 7–9
בעלים:

מידות:
חומרים:
זכוכית
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

ירושלים

מידע נוסף על היצירה
סגור