מספר יצירה: #0670

אמן:
כהן יעיש, צפניוק מוסו, קוטלר אריה
תאריך:
2006
נושא:
נוף אנושי
יישוב:
אור הנר
כתובת:
מול האולם
בעלים:
קיבוץ אור הנר
מידות:
חומרים:
טיח, צבע
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

כפר ארגנטיני

את העבודה הנמצאת מול אולם המופעים והתיאטרון, יצרו אריה קוטלר, אברהם צפניוק (מוסו) ויעיש כהן.

מצגת על "שביל המוראלים" באור הנר.

מידע נוסף על היצירה
סגור