מספר יצירה: #0684

אמן:
מילר־בלום
תאריך:
1966
נושא:
מדע
יישוב:
חיפה
כתובת:
מרכז המחשבים, הטכניון
בעלים:
הטכניון
מידות:
חומרים:
בטון
טכניקה:
יציקה
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

כרטיסיית ניקוב

העבודה מתארת סרט מנוקב שבראשית ימי המחשוב בשנות השישים שימש להעברת מידע דיגיטלי. העבודה מעשתה בידי מילר־בלום משרד אדריכלים.

מידע נוסף על היצירה
סגור