מספר יצירה: #1252

אמן:
תאריך:
נושא:
היסטורי, ציונות
יישוב:
חיפה
כתובת:
מוזאון ההעפלה, דרך אלנבי 204
בעלים:
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
ריתוך, תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

לוחמים ומעפילים

מידע נוסף על היצירה
סגור