מספר יצירה: #0221

אמן:
שמי יחיאל
תאריך:
1971
נושא:
מופשט
יישוב:
ירושלים
כתובת:
מרכוס 20
בעלים:
עיריית ירושלים
מידות:
חומרים:
אבן
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

חזית מפוסלת

 

מערכת הפיסול בתיאטרון ירושלים מורכבת משלושה חלקים: אחד ברחבה, השני – תבליט מעל הכניסה הראשית והשלישי נמצא באכסדרה הראשית. שלושה חלקים אלה יוצרים המשכיות בין החוץ לפנים, שכן הפיסול משולב באדריכלות המתחם ומהווה חלק אורגני מהמבנה. כשנבנה אגף קראון הוצבו פסלים נוספים של יחיאל שמי המשולבים באדריכלות חזית האגף ובגרם המדרגות הפנימי. את העבודה הזמין מיילס שרובר מהפסל יחיאל שמי, שכן בזכות תרומתה של משפחת שרובר התאפשרה בניית האגף המרכזי של הבניין.

מידע על תערוכה שעסקה ביצירה זו באטלייה שמי שבקיבוץ כברי בקישור זה.

מצב השתמרות היצירה: טוב

מידע נוסף על היצירה
סגור