מספר יצירה: #891

אמן:
שמי יחיאל
תאריך:
1971
נושא:
מופשט
יישוב:
ירושלים
כתובת:
מרכוס 20
בעלים:
מידות:
חומרים:
אבן
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

חזית מפוסלת בבטון

 

מערכת הפיסול בתיאטרון ירושלים מורכבת ממספר יחידות פיסול, שהוזמנו על ידי מיילס שרובר (תרומתה של משפחת שרובר אפשרה את בנייתו של האגף המרכזי של הבניין) מהפסל יחיאל שמי, היוצרות אף הן המשכיות בין החוץ לפנים. הפיסול משולב בארכיטקטורה של המתחם ומהווה חלק אינטגרלי ואורגני של המבנה. שלושה פסלי בטון גדולים: אחד ברחבה, השני תבליט מעל הכניסה הראשית והשלישי בתוך האכסדרה הראשית. כאשר נבנה אגף קראון הוצבו פסלים נוספים של יחיאל שמי המשולבים באדריכלות חזית האגף ובגרם המדרגות הפנימי.

מידע על תערוכה שעסקה ביצירה זו באטלייה שמי שבקיבוץ כברי בקישור זה

מצב השתמרות היצירה: טוב

מידע נוסף על היצירה
סגור