מספר יצירה: #0587

אמן:
נהור חיים
תאריך:
1960
נושא:
ים, פועלים ועבודה
יישוב:
חיפה
כתובת:
הנמל 55
בעלים:
עיריית חיפה
מידות:
חומרים:
טיח, צבע
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן