מספר יצירה: #1858

אמן:
כץ שמואל
תאריך:
1955
נושא:
הווי המקום, התישבות
יישוב:
געתון
כתובת:
בעלים:
קיבוץ געתון
מידות:
חומרים:
טיח
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

מבראשית עד הלום

מידע נוסף על היצירה
סגור