מספר יצירה: #0678

אמן:
יואלי מרדכי, מוזאיקה אילון
תאריך:
1970
נושא:
הנצחה
יישוב:
אילון
כתובת:
ארכיון הקיבוץ
בעלים:
קיבוץ אילון
מידות:
חומרים:
אבני פסיפס
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

מגן דוד שבור

הפסיפס נמצא בחדר ששימש חדר התרבות ואשר ב־1970 היה לחדר הזיכרון לשואה ולגבורה. כיום ממוקם שם ארכיון הקיבוץ.

הניה מליכסון, "הצייר ואמן הפסיפסים – מרדכי (מוציק) יואלי.

מידע נוסף על היצירה
סגור