מספר יצירה: #5383

אמן:
תאריך:
נושא:
דקורטיבי, יהדות
יישוב:
כפר סבא
כתובת:
בית הכנסת עץ חיים, שמחה אסף
בעלים:

מידות:
חומרים:
אבן, צדפים
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

מנורה

מידע נוסף על היצירה
סגור