מספר יצירה: #1264

אמן:
ישכיל עמוס
תאריך:
1985
נושא:
בידור, דמויות
יישוב:
מנחמייה
כתובת:
בית התרבות
בעלים:
מידות:
חומרים:
טיח
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
לא
מידע נוסף על היצירה
סגור