מספר יצירה: #2589

אמן:
שינדלר ז'וז'י
תאריך:
1986
נושא:
תעשייה וחרושת
יישוב:
כפר מנחם
כתובת:
מפעל המתכת של כפר מנחם
בעלים:
קיבוץ כפר מנחם
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

מפעל המתכת

מידע נוסף על היצירה
סגור