מספר יצירה: #6063

אמן:
קצבורג מרים
תאריך:
1980 - 1995
נושא:
שבעת המינים
יישוב:
אלון שבות, אפרתה
כתובת:
בתי משפחת האמנית
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
זכוכית
טכניקה:
ויטראז'
מבנה:
פרטי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

מרים קצבורג – ויטראז'ים

מידע נוסף על היצירה
סגור