מספר יצירה: #0287

אמן:
הורם רות
תאריך:
1999
נושא:
דקורטיבי
יישוב:
ירושלים
כתובת:
האוניברסיטה, מעונות הר הצופים
בעלים:
האוניברסיטה העברית
מידות:
חומרים:
מתכת
טכניקה:
הלחמה
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

גגות של מכוניות

היצירה שנעשתה ממתכת ממוחזרת מוצבת על קיר המעונות בקמפוס הר הצופים באוניברסיטה העברית.

מצב השתמרות היצירה: טוב.

מידע נוסף על היצירה
סגור