מספר יצירה: #1983

אמן:
דוד ז'אן
תאריך:
1958
נושא:
מופשט, נוף
יישוב:
חיפה
כתובת:
בית צ'רצ'יל, לב הקמפוס, הטכניון
בעלים:
הטכניון
מידות:
חומרים:
גבס, צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

נוף בירוק

מידע נוסף על היצירה
סגור