מספר יצירה: #0892

אמן:
ימבורג אריה
תאריך:
1990
נושא:
נוף
יישוב:
כפר מנחם
כתובת:
חזית ספריית בית הספר "צפית"
בעלים:
המועצה האזורית יואב
מידות:
חומרים:
אבן, ברזל
טכניקה:
בנייה מורכבת, תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

נופו של קיבוץ

מידע נוסף על היצירה
סגור