מספר יצירה: #2088

אמן:
תאריך:
נושא:

יישוב:
באר שבע
כתובת:
בעלים:
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
גרפיטי
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

נוף בשלכת

מידע נוסף על היצירה
סגור