מספר יצירה: #0839

אמן:
כץ שמואל
תאריך:
1954
נושא:
הווי המקום, סמלים
יישוב:
געתון
כתובת:
המקלחת הציבורית (כיום מוזאון הקיבוץ)
בעלים:
קיבוץ געתון
מידות:
חומרים:
טיח
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

נערה וכד

מידע נוסף על היצירה
סגור