מספר יצירה: #6969

אמן:
ריבק דניאל
תאריך:
1980 - 1982
נושא:
בעלי חיים, דמויות, צמחים
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
מיכאל לוין 4ב
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
מלט צבעוני
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

סוחרים

מידע נוסף על היצירה
סגור