מספר יצירה: #3466

אמן:
קהילתי
תאריך:
נושא:
ידיים, סמלים, ציונות
יישוב:
משאבי שדה
כתובת:
ליד בית הספר "משאבים"
בעלים:
קיבוץ משאבי שדה
מידות:
חומרים:
אבן
טכניקה:
בנייה
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

סמלים באבנים

ילדי בית הספר "משאבים" בונים תמונות שונות מאבנים על הגבעה שליד בית הספר.

מידע נוסף על היצירה
סגור