מספר יצירה: #3716

אמן:
שינדלר ז'וז'י
תאריך:
1985 - 1988
נושא:
סמלים
יישוב:
גבעת חביבה
כתובת:
מגדל המים, גבעת חביבה
בעלים:
תנועת השומר הצעיר
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

סמל השומר הצעיר

מידע נוסף על היצירה
סגור