מספר יצירה: #1267

אמן:
ישכיל עמוס
תאריך:
1985
נושא:
ספורט
יישוב:
מנחמייה
כתובת:
אולם הספורט
בעלים:
מידות:
חומרים:
טיח
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
לא
מידע נוסף על היצירה
סגור