מספר יצירה: #1629

אמן:
תאריך:
נושא:
הווי המושב, ספרות
יישוב:
כפר ורבורג
כתובת:
הסילו
בעלים:
מושב כפר ורבורג
מידות:
חומרים:
דיקט, צבע
טכניקה:
בנייה, ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

ספרייה חברתית

מידע נוסף על היצירה
סגור