מספר יצירה: #1012

אמן:
שינדלר ז'וז'י
תאריך:
1980 - 1990
נושא:
התיישבות, סמלים
יישוב:
המועצה האזורית יואב
כתובת:
חזית בניין המועצה
בעלים:
המועצה האזורית יואב
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

סמל המועצה האזורית יואב

מידע נוסף על היצירה
סגור