מספר יצירה: #0357

אמן:
סעידי משה
תאריך:
1978 - 1980
נושא:
צמחים
יישוב:
חולדה
כתובת:
חדר האוכל
בעלים:
קיבוץ חולדה
מידות:
3.5X2.5 מטר
חומרים:
אריחי חרס
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

עיטורים צמחיים

מצב השתמרות היצירה: היצירה בסכנה. כיום משתמשים בזה הילדים, והקיר כוסה בחלקו.

מידע נוסף על היצירה
סגור