מספר יצירה: #1550

אמן:
סעידי משה
תאריך:
1975
נושא:
מופשט
יישוב:
כפר מנחם
כתובת:
מבנה ציבור
בעלים:
קיבוץ כפר מנחם
מידות:
חומרים:
בטון
טכניקה:
יציקה
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

צורות מופשטות

תבליט בטון יצוק מעל הכניסה למבנה ציבור ביישוב.

מצב השתמרות היצירה: טוב.

מידע נוסף על היצירה
סגור