מספר יצירה: #1257

אמן:
תאריך:
נושא:
דתי, היסטורי, ירושלים
יישוב:
חיפה
כתובת:
בית הכנסת "היכל אליהו", התמר 6
בעלים:
מידות:
חומרים:
מתכת
טכניקה:
ריקוע
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

עם ישראל וחומות ירושלים

מידע נוסף על היצירה
סגור