מספר יצירה: #1735

אמן:
בוכבינדר בנימין
תאריך:
נושא:
סמלים
יישוב:
ברור חיל
כתובת:
הכניסה לחדר האוכל
בעלים:
קיבוץ ברור חיל
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

עמוד מפוסל

מידע נוסף על היצירה
סגור