מספר יצירה: #1927

אמן:
לא ידוע
תאריך:
נושא:
דקורטיבי
יישוב:
ירושלים
כתובת:
מלון דיפלומט, כפר עציון 1
בעלים:
מידות:
חומרים:
זכוכית
טכניקה:
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

אהיל מאונך

מידע נוסף על היצירה
סגור