מספר יצירה: #0585

אמן:
בר־חמא אבנר
תאריך:
1973
נושא:
עבודה
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בית הדפוס
בעלים:
עיריית ירושלים
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
הלחמה
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

פועלים בעבודתם

באזור התעשייה גבעת שאול  יש על כמה מבנים עבודות תבליט גדולות ובהן דמויות של פועלים בעבודתם. את העבודה הזמינה החברה הכלכלית שבנתה את בנייני התעשייה הללו. ביצירה הראשונה – שני פועלים וסולם, בשנייה הצבועה לבן – שתי דמויות נושאות סולם ובשלישית, רחוב בית הדפוס 6 על קיר צדדי של הבניין ויש שני פועלים אוחזים בידם בגלגל ובקורה.

עוד מידע על האמן אבנר בר־חמא;

ספר אמן: הר–שדה–בית.

קטלוג, אבנר בר־חמא.

 

מידע נוסף על היצירה
סגור