מספר יצירה: #0585

אמן:
בר־חמא אבנר
תאריך:
1973
נושא:
עבודה
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בית הדפוס
בעלים:
עיריית ירושלים
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
הלחמה
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

פועלים בעבודתם

באזור התעשייה גבעת שאול ברחוב בית הדפוס יש על כמה מבנים עבודות פרזול גדולות ובהן דמויות של פועלים בעבודתם. היצירה הראשונה שני פועלים וסולם, בשנייה הצבועה לבן שתי דמויות נושאות סולם והשלישית קורה, ובשלישית ברחוב בית הדפוס 6  על קיר צדדי של הבניין ויש שני פועלים אוחזים בידם בגלגל ובקורה.

מידע נוסף על היצירה
סגור