מספר יצירה: #2567

אמן:
ברוט נורית, מאסטרו תלמה
תאריך:
1985
נושא:
בעלי חיים, חקלאות, תעשייה וחרושת
יישוב:
ברעם
כתובת:
בניין משרדים
בעלים:
קיבוץ ברעם
מידות:
2X1 מטר
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

ענפי המשק

ענפי המשק מפורטים בתבליט: קדרות, פרחים, רפת, לול, מטעים, מדגה, פלחה, אלכם (מפעל לטכנולוגיה רפואית מתקדמת), גן הירק, דיר, אריגים, שקיות לוונדר, חזירים, מכוורת. נורית ברוט הכינה שרטוט של הדימויים.

מידע נוסף על היצירה
סגור